Karakterfordeling

Karakterfordeling

01025 Matematik 2, Vinter 2012

Antal tilmeldte 65
Fremmødte 64
Antal bestået 62 (95 % af de tilmeldte, 96 % af de fremmødte)
Eksamensgennemsnit 9 (Efter 7-trinsskalaen)
Andre versioner v11

Resultater

Karakter Antal
12 21 32,3 % (32,3 %)
10 20 30,8 % (30,8 %)
7 14 21,5 % (21,5 %)
4 6 9,2 % (9,2 %)
02 1 1,5 % (1,5 %)
00 2 3,1 % (3,1 %)
-3 0 (0 %)
Ej mødt 1 1,5 % (1,5 %)


Tilbage | Ny søgning