Karakterfordeling

Karakterfordeling

01233 Geometriske designkonstruktioner i plan og rum, Vinter 2012

Antal tilmeldte 41
Fremmødte 41
Antal bestået 39 (95 % af de tilmeldte, 95 % af de fremmødte)
Eksamensgennemsnit 9,5 (Efter 7-trinsskalaen)

Resultater

Karakter Antal
12 17 41,5 % (41,5 %)
10 14 34,1 % (34,1 %)
7 7 17,1 % (17,1 %)
4 1 2,4 % (2,4 %)
02 0 (0 %)
00 0 (0 %)
-3 2 4,9 % (4,9 %)


Tilbage | Ny søgning