Karakterfordeling

Karakterfordeling

02101 Indledende programmering, Vinter 2012

Antal tilmeldte 144
Fremmødte 129
Antal bestået 104 (72 % af de tilmeldte, 80 % af de fremmødte)
Eksamensgennemsnit 6,3 (Efter 7-trinsskalaen)
Andre versioner s13 v11 s11 v10 v09 v08 v07 v06 v05 v04

Resultater

Karakter Antal
12 15 10,4 % (10,4 %)
10 39 27,1 % (27,1 %)
7 34 23,6 % (23,6 %)
4 10 6,9 % (6,9 %)
02 6 4,2 % (4,2 %)
00 11 7,6 % (7,6 %)
-3 14 9,7 % (9,7 %)
Ej mødt 15 10,4 % (10,4 %)


Tilbage | Ny søgning