Karakterfordeling

Karakterfordeling

02105 Algoritmer og datastrukturer 1, Sommer 2015

Antal tilmeldte 246
Fremmødte 209
Antal bestået 158 (64 % af de tilmeldte, 75 % af de fremmødte)
Eksamensgennemsnit 6,3 (Efter 7-trinsskalaen)
Andre versioner s19 s18 s17 s16 v14 s14 s09

Resultater

Karakter Antal
12 52 21,1 % (21,1 %)
10 32 13 % (13 %)
7 42 17,1 % (17,1 %)
4 20 8,1 % (8,1 %)
02 12 4,9 % (4,9 %)
00 44 17,9 % (17,9 %)
-3 7 2,8 % (2,8 %)
Syg 1 0,4 % (0,4 %)
Ej mødt 36 14,6 % (14,6 %)


Tilbage | Ny søgning