Karakterfordeling

Karakterfordeling

02110 Algoritmer og datastrukturer 2, Vinter 2015

Antal tilmeldte 130
Fremmødte 126
Antal bestået 99 (76 % af de tilmeldte, 78 % af de fremmødte)
Eksamensgennemsnit 6,9 (Efter 7-trinsskalaen)
Andre versioner s19 v18 s18 v17 s17 v16 s16 s15 v14 s14 v13

Resultater

Karakter Antal
12 17 13,1 % (13,1 %)
10 30 23,1 % (23,1 %)
7 31 23,8 % (23,8 %)
4 8 6,2 % (6,2 %)
02 13 10 % (10 %)
00 12 9,2 % (9,2 %)
-3 1 0,8 % (0,8 %)
Godkendt 0 (0 %)
Ikke Godkendt 14 10,8 % (10,8 %)
Ej mødt 4 3,1 % (3,1 %)


Tilbage | Ny søgning