Karakterfordeling

Karakterfordeling

02403 Introduktion til statistik, Sommer 2011

Antal tilmeldte 233
Fremmødte 222
Antal bestået 160 (68 % af de tilmeldte, 72 % af de fremmødte)
Eksamensgennemsnit 5 (Efter 7-trinsskalaen)
Andre versioner s13 s12 s10 s09 s08 s07 s06 s05

Resultater

Karakter Antal
12 21 9 % (9 %)
10 37 15,9 % (15,9 %)
7 51 21,9 % (21,9 %)
4 35 15 % (15 %)
02 16 6,9 % (6,9 %)
00 46 19,7 % (19,7 %)
-3 16 6,9 % (6,9 %)
Ej mødt 11 4,7 % (4,7 %)


Tilbage | Ny søgning