Karakterfordeling

Karakterfordeling

02601 Introduktion til numeriske algoritmer, Sommer 2013

Antal tilmeldte 92
Fremmødte 87
Antal bestået 83 (90 % af de tilmeldte, 95 % af de fremmødte)
Eksamensgennemsnit 8,9 (Efter 7-trinsskalaen)
Andre versioner v12 s12 v11 s11 v10 s10 v09 s09 v08 s08 v07

Resultater

Karakter Antal
12 27 29,3 % (29,3 %)
10 27 29,3 % (29,3 %)
7 21 22,8 % (22,8 %)
4 7 7,6 % (7,6 %)
02 1 1,1 % (1,1 %)
00 4 4,3 % (4,3 %)
-3 0 (0 %)
Ej mødt 5 5,4 % (5,4 %)


Tilbage | Ny søgning