Karakterfordeling

Karakterfordeling

02610 Optimering og datafitting, Vinter 2015

Antal tilmeldte 97
Fremmødte 76
Antal bestået 76 (78 % af de tilmeldte, 100 % af de fremmødte)
Eksamensgennemsnit 10,8 (Efter 7-trinsskalaen)
Andre versioner v18 s18 v17 s17 v16 s16 v14 s14 v13

Resultater

Karakter Antal
12 47 48,5 % (48,5 %)
10 21 21,6 % (21,6 %)
7 6 6,2 % (6,2 %)
4 2 2,1 % (2,1 %)
02 0 (0 %)
00 0 (0 %)
-3 0 (0 %)
Ej mødt 21 21,6 % (21,6 %)


Tilbage | Ny søgning