Karakterfordeling

Karakterfordeling

02614 High-performance computing, Vinter 2014

Antal tilmeldte 49
Fremmødte 47
Antal bestået 47 (95 % af de tilmeldte, 100 % af de fremmødte)
Eksamensgennemsnit 8,3 (Efter 7-trinsskalaen)
Andre versioner v18 v17 v16 v15 v13

Resultater

Karakter Antal
12 3 6,1 % (6,1 %)
10 20 40,8 % (40,8 %)
7 20 40,8 % (40,8 %)
4 4 8,2 % (8,2 %)
02 0 (0 %)
00 0 (0 %)
-3 0 (0 %)
Ej mødt 2 4,1 % (4,1 %)


Tilbage | Ny søgning