Karakterfordeling

Karakterfordeling

02807 Beregningsmæssige værktøjer til datavidenskab, Vinter 2015

Antal tilmeldte 119
Fremmødte 118
Antal bestået 105 (88 % af de tilmeldte, 88 % af de fremmødte)
Eksamensgennemsnit 8,1 (Efter 7-trinsskalaen)
Andre versioner s19 v18 s18 v17 s17 v16 s16

Resultater

Karakter Antal
12 45 37,8 % (37,8 %)
10 28 23,5 % (23,5 %)
7 12 10,1 % (10,1 %)
4 14 11,8 % (11,8 %)
02 6 5 % (5 %)
00 9 7,6 % (7,6 %)
-3 4 3,4 % (3,4 %)
Syg 1 0,8 % (0,8 %)


Tilbage | Ny søgning