Karakterfordeling

Karakterfordeling

11427 Arktisk teknologi, Vinter 2015

Antal tilmeldte 21
Fremmødte 21
Antal bestået 21 (100 % af de tilmeldte, 100 % af de fremmødte)
Eksamensgennemsnit 10,5 (Efter 7-trinsskalaen)
Andre versioner v14 v13 v12 v11 v10 v09

Resultater

Karakter Antal
12 14 66,7 % (66,7 %)
10 2 9,5 % (9,5 %)
7 4 19 % (19 %)
4 1 4,8 % (4,8 %)
02 0 (0 %)
00 0 (0 %)
-3 0 (0 %)


Tilbage | Ny søgning