Karakterfordeling

Karakterfordeling

11990 Ingeniørarbejde - fra dele til det hele, Vinter 2011

Antal tilmeldte 61
Fremmødte 60
Antal bestået 56 (91 % af de tilmeldte, 93 % af de fremmødte)
Eksamensgennemsnit 7,8 (Efter 7-trinsskalaen)
Andre versioner v18 v17 s17 v16 v15 v14 v13 v12

Resultater

Karakter Antal
12 3 4,9 % (4,9 %)
10 24 39,3 % (39,3 %)
7 26 42,6 % (42,6 %)
4 3 4,9 % (4,9 %)
02 0 (0 %)
00 4 6,6 % (6,6 %)
-3 0 (0 %)
Ej mødt 1 1,6 % (1,6 %)


Tilbage | Ny søgning