Karakterfordeling

Karakterfordeling

11995 Designteori og metoder, Vinter 2013

Antal tilmeldte 44
Fremmødte 44
Antal bestået 44 (100 % af de tilmeldte, 100 % af de fremmødte)
Eksamensgennemsnit 10,6 (Efter 7-trinsskalaen)
Andre versioner v18 v17 v16 v15 v14 v12

Resultater

Karakter Antal
12 32 72,7 % (72,7 %)
10 4 9,1 % (9,1 %)
7 4 9,1 % (9,1 %)
4 4 9,1 % (9,1 %)
02 0 (0 %)
00 0 (0 %)
-3 0 (0 %)


Tilbage | Ny søgning