Karakterfordeling

Karakterfordeling

11997 Bæredygtighed og livscyklusvurdering, Vinter 2013

Antal tilmeldte 54
Fremmødte 54
Antal bestået 54 (100 % af de tilmeldte, 100 % af de fremmødte)
Eksamensgennemsnit 9,5 (Efter 7-trinsskalaen)
Andre versioner v18 v17 v16 v15 v14

Resultater

Karakter Antal
12 11 20,4 % (20,4 %)
10 28 51,9 % (51,9 %)
7 13 24,1 % (24,1 %)
4 2 3,7 % (3,7 %)
02 0 (0 %)
00 0 (0 %)
-3 0 (0 %)


Tilbage | Ny søgning