Karakterfordeling

Karakterfordeling

41000 Ingeniørarbejde, Vinter 2010

Antal tilmeldte 69
Fremmødte 65
Antal bestået 59 (85 % af de tilmeldte, 90 % af de fremmødte)
Eksamensgennemsnit 7,4 (Efter 7-trinsskalaen)
Andre versioner v18 v17 s17 v16 v15 s15 v14 v13 v12 v11 s11 v09 v08 v07

Resultater

Karakter Antal
12 9 13 % (13 %)
10 19 27,5 % (27,5 %)
7 20 29 % (29 %)
4 10 14,5 % (14,5 %)
02 1 1,4 % (1,4 %)
00 6 8,7 % (8,7 %)
-3 0 (0 %)
Ej mødt 4 5,8 % (5,8 %)


Tilbage | Ny søgning