Karakterfordeling

Karakterfordeling

41501 Styrkelære 1, Sommer 2011

Antal tilmeldte 100
Fremmødte 85
Antal bestået 76 (76 % af de tilmeldte, 89 % af de fremmødte)
Eksamensgennemsnit 6,2 (Efter 7-trinsskalaen)
Andre versioner s19 s18 s17 s16 s15 s14 v13 s13 v12 s12 s10 v09 s09 s08 v07 s07 s06 v05 s05 v04 v03 v02 s02 v01

Resultater

Karakter Antal
12 8 8 % (8 %)
10 14 14 % (14 %)
7 31 31 % (31 %)
4 15 15 % (15 %)
02 8 8 % (8 %)
00 8 8 % (8 %)
-3 1 1 % (1 %)
Ej mødt 15 15 % (15 %)


Tilbage | Ny søgning