Karakterfordeling

Karakterfordeling

41633 Innovation og produktudvikling, Sommer 2015

Antal tilmeldte 104
Fremmødte 104
Antal bestået 104 (100 % af de tilmeldte, 100 % af de fremmødte)
Eksamensgennemsnit 9 (Efter 7-trinsskalaen)
Andre versioner s18 s17 s16

Resultater

Karakter Antal
12 17 16,3 % (16,3 %)
10 44 42,3 % (42,3 %)
7 39 37,5 % (37,5 %)
4 4 3,8 % (3,8 %)
02 0 (0 %)
00 0 (0 %)
-3 0 (0 %)


Tilbage | Ny søgning