Karakterfordeling

Karakterfordeling

41703 Produktionsteknologi, Sommer 2011

Antal tilmeldte 63
Fremmødte 54
Antal bestået 52 (82 % af de tilmeldte, 96 % af de fremmødte)
Eksamensgennemsnit 4,9 (Efter 7-trinsskalaen)
Andre versioner s14 s13 s12 v11 s10 s09

Resultater

Karakter Antal
12 0 (0 %)
10 3 4,8 % (4,8 %)
7 20 31,7 % (31,7 %)
4 17 27 % (27 %)
02 12 19 % (19 %)
00 2 3,2 % (3,2 %)
-3 0 (0 %)
Ej mødt 9 14,3 % (14,3 %)


Tilbage | Ny søgning