Karakterfordeling

Karakterfordeling

42610 Ingeniørfagets videnskabsteori, Vinter 2011

Antal tilmeldte 154
Fremmødte 149
Antal bestået 141 (91 % af de tilmeldte, 94 % af de fremmødte)
Eksamensgennemsnit 8 (Efter 7-trinsskalaen)
Andre versioner s19 v18 s18 v17 s17 v16 s16 v15 s15 v14 s14 v13 s13 v12 s12 s11 v10 s10 v09 s09 v08 s08 v07 s07 v06 s06 v05

Resultater

Karakter Antal
12 31 20,1 % (20,1 %)
10 50 32,5 % (32,5 %)
7 34 22,1 % (22,1 %)
4 16 10,4 % (10,4 %)
02 10 6,5 % (6,5 %)
00 5 3,2 % (3,2 %)
-3 3 1,9 % (1,9 %)
Ej mødt 5 3,2 % (3,2 %)


Tilbage | Ny søgning