Karakterfordeling

Karakterfordeling

42575 Teknologi og innovationsledelse, Vinter 2015

Antal tilmeldte 178
Fremmødte 178
Antal bestået 173 (97 % af de tilmeldte, 97 % af de fremmødte)
Eksamensgennemsnit 9,6 (Efter 7-trinsskalaen)
Andre versioner v20 v19 s19 v18 v17 s17 v16 s16 v14 v13

Resultater

Karakter Antal
12 33 18,5 % (18,5 %)
10 116 65,2 % (65,2 %)
7 23 12,9 % (12,9 %)
4 1 0,6 % (0,6 %)
02 0 (0 %)
00 0 (0 %)
-3 5 2,8 % (2,8 %)


Tilbage | Ny søgning