Karakterfordeling

Karakterfordeling

42575 Teknologi og innovationsledelse, Vinter 2019

Antal tilmeldte 216
Fremmødte 212
Antal bestået 212 (98 % af de tilmeldte, 100 % af de fremmødte)
Eksamensgennemsnit 9,2 (Efter 7-trinsskalaen)
Andre versioner v21 v20 s19 v18 v17 s17 v16 s16 v15 v14 v13

Resultater

Karakter Antal
12 26 12 % (12 %)
10 113 52,3 % (52,3 %)
7 69 31,9 % (31,9 %)
4 4 1,9 % (1,9 %)
02 0 (0 %)
00 0 (0 %)
-3 0 (0 %)
Ej mødt 4 1,9 % (1,9 %)


Tilbage | Ny søgning