Karakterfordeling

Karakterfordeling

02110 Algoritmer og datastrukturer 2, Sommer 2015

Antal tilmeldte 6
Fremmødte 4
Antal bestået 4 (66 % af de tilmeldte, 100 % af de fremmødte)
Eksamensgennemsnit 3,5 (Efter 7-trinsskalaen)
Andre versioner s19 v18 s18 v17 s17 v16 s16 v15 v14 s14 v13

Resultater

Karakter Antal
12 0 (0 %)
10 0 (0 %)
7 0 (0 %)
4 3 50 % (50 %)
02 1 16,7 % (16,7 %)
00 0 (0 %)
-3 0 (0 %)
Ej mødt 2 33,3 % (33,3 %)


Tilbage | Ny søgning