Karakterfordeling

Karakterfordeling

02110 Algoritmer og datastrukturer 2, Vinter 2014

Antal tilmeldte 119
Fremmødte 102
Antal bestået 80 (67 % af de tilmeldte, 78 % af de fremmødte)
Eksamensgennemsnit 5,8 (Efter 7-trinsskalaen)
Andre versioner s19 v18 s18 v17 s17 v16 s16 v15 s15 s14 v13

Resultater

Karakter Antal
12 13 10,9 % (10,9 %)
10 20 16,8 % (16,8 %)
7 24 20,2 % (20,2 %)
4 12 10,1 % (10,1 %)
02 11 9,2 % (9,2 %)
00 21 17,6 % (17,6 %)
-3 1 0,8 % (0,8 %)
Syg 1 0,8 % (0,8 %)
Ej mødt 16 13,4 % (13,4 %)


Tilbage | Ny søgning