Karakterfordeling

Karakterfordeling

02110 Algoritmer og datastrukturer 2, Vinter 2017

Antal tilmeldte 128
Fremmødte 120
Antal bestået 95 (74 % af de tilmeldte, 79 % af de fremmødte)
Eksamensgennemsnit 6,4 (Efter 7-trinsskalaen)
Andre versioner s19 v18 s18 s17 v16 s16 v15 s15 v14 s14 v13

Resultater

Karakter Antal
12 20 15,6 % (15,6 %)
10 17 13,3 % (13,3 %)
7 32 25 % (25 %)
4 13 10,2 % (10,2 %)
02 13 10,2 % (10,2 %)
00 14 10,9 % (10,9 %)
-3 1 0,8 % (0,8 %)
Godkendt 0 (0 %)
Ikke Godkendt 10 7,8 % (7,8 %)
Syg 1 0,8 % (0,8 %)
Ej mødt 7 5,5 % (5,5 %)


Tilbage | Ny søgning