Karakterfordeling

Karakterfordeling

02110 Algoritmer og datastrukturer 2, Sommer 2017

Antal tilmeldte 4
Fremmødte 4
Antal bestået 3 (75 % af de tilmeldte, 75 % af de fremmødte)
Eksamensgennemsnit 8 (Efter 7-trinsskalaen)
Andre versioner s19 v18 s18 v17 v16 s16 v15 s15 v14 s14 v13

Resultater

Karakter Antal
12 0 (0 %)
10 1 25 % (25 %)
7 2 50 % (50 %)
4 0 (0 %)
02 0 (0 %)
00 0 (0 %)
-3 0 (0 %)
Godkendt 0 (0 %)
Ikke Godkendt 1 25 % (25 %)


Tilbage | Ny søgning