Karakterfordeling

Karakterfordeling

02110 Algoritmer og datastrukturer 2, Vinter 2018

Antal tilmeldte 127
Fremmødte 127
Antal bestået 101 (79 % af de tilmeldte, 79 % af de fremmødte)
Eksamensgennemsnit 6,7 (Efter 7-trinsskalaen)
Andre versioner s19 s18 v17 s17 v16 s16 v15 s15 v14 s14 v13

Resultater

Karakter Antal
12 13 10,2 % (10,2 %)
10 27 21,3 % (21,3 %)
7 35 27,6 % (27,6 %)
4 20 15,7 % (15,7 %)
02 6 4,7 % (4,7 %)
00 11 8,7 % (8,7 %)
-3 1 0,8 % (0,8 %)
Godkendt 0 (0 %)
Ikke Godkendt 14 11 % (11 %)


Tilbage | Ny søgning