Karakterfordeling

Karakterfordeling

02110 Algoritmer og datastrukturer 2, Vinter 2013

Antal tilmeldte 136
Fremmødte 115
Antal bestået 100 (73 % af de tilmeldte, 86 % af de fremmødte)
Eksamensgennemsnit 6,1 (Efter 7-trinsskalaen)
Andre versioner s19 v18 s18 v17 s17 v16 s16 v15 s15 v14 s14

Resultater

Karakter Antal
12 16 11,8 % (11,8 %)
10 17 12,5 % (12,5 %)
7 29 21,3 % (21,3 %)
4 31 22,8 % (22,8 %)
02 7 5,1 % (5,1 %)
00 13 9,6 % (9,6 %)
-3 2 1,5 % (1,5 %)
Ej mødt 21 15,4 % (15,4 %)


Tilbage | Ny søgning