Karakterfordeling

Karakterfordeling

02110 Algoritmer og datastrukturer 2, Vinter 2016

Antal tilmeldte 117
Fremmødte 111
Antal bestået 101 (86 % af de tilmeldte, 90 % af de fremmødte)
Eksamensgennemsnit 7,5 (Efter 7-trinsskalaen)
Andre versioner s19 v18 s18 v17 s17 s16 v15 s15 v14 s14 v13

Resultater

Karakter Antal
12 21 17,9 % (17,9 %)
10 18 15,4 % (15,4 %)
7 35 29,9 % (29,9 %)
4 20 17,1 % (17,1 %)
02 7 6 % (6 %)
00 2 1,7 % (1,7 %)
-3 0 (0 %)
Godkendt 0 (0 %)
Ikke Godkendt 8 6,8 % (6,8 %)
Syg 1 0,9 % (0,9 %)
Ej mødt 5 4,3 % (4,3 %)


Tilbage | Ny søgning