Karakterfordeling

Karakterfordeling

02110 Algoritmer og datastrukturer 2, Sommer 2018

Antal tilmeldte 13
Fremmødte 11
Antal bestået 7 (53 % af de tilmeldte, 63 % af de fremmødte)
Eksamensgennemsnit 4,5 (Efter 7-trinsskalaen)
Andre versioner s19 v18 v17 s17 v16 s16 v15 s15 v14 s14 v13

Resultater

Karakter Antal
12 1 7,7 % (7,7 %)
10 1 7,7 % (7,7 %)
7 1 7,7 % (7,7 %)
4 4 30,8 % (30,8 %)
02 0 (0 %)
00 3 23,1 % (23,1 %)
-3 0 (0 %)
Godkendt 0 (0 %)
Ikke Godkendt 1 7,7 % (7,7 %)
Ej mødt 2 15,4 % (15,4 %)


Tilbage | Ny søgning