Karakterfordeling

Karakterfordeling

02110 Algoritmer og datastrukturer 2, Sommer 2016

Antal tilmeldte 12
Fremmødte 10
Antal bestået 7 (58 % af de tilmeldte, 70 % af de fremmødte)
Eksamensgennemsnit 3 (Efter 7-trinsskalaen)
Andre versioner s19 v18 s18 v17 s17 v16 v15 s15 v14 s14 v13

Resultater

Karakter Antal
12 0 (0 %)
10 1 8,3 % (8,3 %)
7 1 8,3 % (8,3 %)
4 3 25 % (25 %)
02 2 16,7 % (16,7 %)
00 2 16,7 % (16,7 %)
-3 1 8,3 % (8,3 %)
Syg 1 8,3 % (8,3 %)
Ej mødt 1 8,3 % (8,3 %)


Tilbage | Ny søgning